Ornate Collection

<span>ESA-022<span>: </span></span>Ferra Drops - Abalone Shell
Sale <span>ESA-023<span>: </span></span>Leona Drops - Abalone Shell
<span>ESA-030<span>: </span></span>Diamond Spades - Abalone Shell
<span>ESA-031<span>: </span></span>Abalone Shields - Abalone Shell
<span>ESA-032<span>: </span></span>Abalone Slates - Abalone Shell
<span>ESA-033<span>: </span></span>Leilani Hoops - Abalone Shell